Майското издание на формата Разкази от Стария град се състоя  отново в Социалната чайна  –  едно от ключовите места за квартал Таляна. Темата на третата среща от поредицата, посветена на миналото на Варна, беше богатото архитектурно и археологическо наследство на черноморския град. Най-голяма част от това наследство е концентрирана в района, обособен под името Таляна, който обхваща територията между улиците ПреславЦар Симеон I и гаровия площад. Именно високата концентрация на ценни архитектурни обекти тук, създаващи артистична атмосфера, е една от предпоставките районът да се развива като арт квартал на Варна и цялостен културно-туристически продукт.

Разкази от стария град

Съботната среща беше организирана съвместно от два екипа от Сдружение Таляна – към групата, инициирала Разкази от Стария град, се присъединиха колегите им, работещи по проекта aDOORable. Една от посоките, в които се работи по втория проект, е да се подпомагат усилията за опазването на материалното културно наследство на Варна, включително посредством консултации за конкретните стъпки, които гражданите биха могли да предприемат. Инициативата aDOORable се подкрепя от консорциум Designscapes*

Участници в събитието Разкази от стария град

доц. д-р Станчо Веков от ВСУ Черноризец Храбър и арх. Венцислава Недялкова от Сдружение Таляна

В разговора, посветен на архитектурата и археологията на морската столица, бяха поканени да участват както експерти, които да споделят своите професионални виждания по въпроси, свързани с опазването на паметниците на културата, така и заинтересовани граждани. Част от гражданите бяха собственици на сгради – паметници на културата, а други – ценители на културното наследство с активна позиция, без да са притежатели на недвижими имоти в Стара Варна. Сред експертите бяха арх. Владо Попов от ВСУ и арх. Стоян Стамов – и двамата не само със солидни теоритични познания, но и с практически опит в опазването и реконструкцията на паметници на културата. На поканата се отзоваха още доц. Валери Йотов от Археологическия музей във Варна, който води проучването на разкритите наскоро структури по ул. Цар Симеон I, и инж. Галин Господинов – технически ръководител на проекта за обновяване на същата улица. Участие взе и доц. д-р Станчо Веков от ВСУ, защитил дисертация на тема  Новият живот на старите улици и квартали (Архитектурно-градоустройнствени и художествени проблеми при обновяването на търговските улици и квартали в градовете, изградени през периода 1878 – 1944г.) с илюстрации от Видин и Варна. Краеведът Християн Облаков, автор на няколко прекрасни, богато илюстрирани книги за културното наследство и в частност архитектурата, както и за най-изявените архитекти на Варна, също се включи в дискусията за предизвикателствата пред опазването на сградите – шедьоври.

Кадри от събитието Разкази от стария град

На срещата присъства и Биляна Раева, председател на Управителния съвет на Сдружение Варна – Европейска младежка столица. Сдружението, реализирало мащабна програма през 2017 г., когато градът ни беше носител на титлата Европейска младежка столица, продължава да подпомага инициативи, които целят увеличаване броя на съмишлениците, обединени около идеята за опазване културните ценности на Стара Варна и – в частност – на Таляна.

Архитект Владимир Попов също взе участие в събитието Разкази от стария град

Присъстващите определиха като особено емоционален и вълнуващ разказа на един от наследниците на последния испански консул във Варна, обхващащ 160 години история. Освен лични истории се споделиха още и конкретни предложения, които ще бъдат от полза при възстановяване на автентичния облик на сградите. Официалната част на майското издание на Разкази от Стария град завърши с обобщение на основните акценти, след което разговорите в приятната обстановка на Социалната чайна продължиха в по-неформален тон.

За повече информация относно Разкази от Стария град и проекта aDOORable ви предлагаме да следите двете инициативи и във Facebook.

Adoorable взеха участие в събитието Разкази от стария град

*Проектът aDOORable е финансиран от консорциум Designscapes по рамкова програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз за подпомагане на проекти по направление Design-Enabled Innovation in Urban Environments